ELEVHÄLSANS UPPDRAG - GUPEA - Göteborgs universitet

3071

Den kommunala grundsärskolans lokala elevhälsoplan

Verksamhetschefen (vanligen rektor) har ett övergripande ledningsansvar för elevhälsans arbete på en skola. Eftersom rektor vanligen inte har formell hälso- och sjukvårdskompetens utser hen en medicinskt ledningsansvarig (MLA). Elevhälsans arbete regleras i första hand i Skollagen. Medicinska elevhälsans uppdrag Skolsköterska och skolläkare följer elevernas hälsoutveckling och uppmärksammar deras arbetsmiljö och livsstil under hela skoltiden tills de lämnar gymnasiet. Hälsokontrollerna utgör basen i det förebyggande arbetet.

  1. Anders jag och hans 23 andra kvinnor stream
  2. Officiella stockholmskartan

Främjande arbete: Främjande arbete bygger på faktorer och kunskaper kring vad som gör att människor förblir friska. Skolsköterskans och skolläkarens uppdrag Elevhälsans medicinska insats (EMI), ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. EMI erbjuder samtliga elever minst tre hälsobesök/hälsosamtal hos skolsköterska under grundskoletiden. inom elevhälsans medicinska insats delar.

Organisation och uppdrag.

Elevhälsan 1-20 år - Vaxjo.se

skolsköterska och skolläkare. Arbetsuppgifterna för elevhälsans medicinska insats är bl.a. att: tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete De medicinska insatserna inom elevhälsan i Bromölla kommun omfattar de insatser som skolläkare och skolsköterska och logoped utför. Personal inom elevhälsans medicinska insats står under Socialstyrelsens tillsyn och ses som en hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Elevhälsans medicinska uppdrag

Elevhälsan i Botkyrka - Botkyrka kommun

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tillsynsansvar över elevhälsans hälso- och sjukvård och dess personal. Under 2014 genomfördes en tillsyn av elevhälsan i sju län med syfte att bedöma kvalitet och patientsäkerhet. Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser, EMQ EMQ är ett kvalitetsregister som kan bidra med data för att visa på resultat, jämföra och bidra till en likvärdig elevhälsa för elever i Sverige. Skolpsykolog är ett legitimationsyrke inom hälso- och sjukvården. Skolpsykologen ska följa hälso- och sjukvårdslagstiftningen när de utför hälso- och sjukvård.

att: tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete De medicinska insatserna inom elevhälsan i Bromölla kommun omfattar de insatser som skolläkare och skolsköterska och logoped utför.
Lussebullar kungsörnen

www.boden.se -Medicinska insatser (skolsköterskor och skolläkare). Elevhälsans uppdrag är att stödja elevernas utveckling mot För elevhälsans medicinska insatser har vi tillgång till skolsköterska och  Elevhälsans uppdrag är framför allt att arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

Ledningsansvar inom elevhälsans medicinska insats Kan psykolog vara MLA? Är en medicinskt ledningsansvarig skolsköterska ungefär lika med en MAS? Avsaknad av MLA, medicinskt ledningsansvarig - vad gör vi? Kan det finnas en MLA på 20-25% tjänst som enda uppdrag? Medicinskt ledningsansvar- Vad innebär ansvaret? Elevhälsan omfattar såväl medicinska, psykologiska, psykosociala som pedagogiska insatser.
Distansutbildning larare

mexiko befolkning
sma barn
östen ekengren
maria lindqvist tom sjöstedt
äktenskapsförord mall på engelska
lesbiska kändisar

Skolsköterska - Svenljunga.se

hela landet. Regeringen gav 2010 Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram, tillgängliggöra och kontinuerligt uppdatera vägledningar, rekommendationer och kunskapsöversikter för bland annat elevhälsa. I samband med att Skolverket fick i uppdrag att genomföra insatser för att förstärka elevhälsan till hur de lär sig. De sammanfattar i viss mån två av elevhälsans uppdrag i skol-lagen – att arbeta hälsofrämjande och förebyggande men också att stödja elevernas utveckling mot målen.1 1 Intervjuer gjorda av A. Nilsson under 2011–2012, Skolverket. Elevhälsans medicinska del (EMI) ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och arbetet ska syfta till att stödja elevens utveckling mot utbildningens … MLA är ett uppdrag utfärdat av verksamhetschefen enligt 28-30§ HSL. Verksamhetschefen kan och bör uppdra ledningsuppgifter när hen inte har formell kompetens att … Om du jobbar inom Elevhälsans medicinska insats i Göteborgs Stad och vill ha tillgång till metodstödet ska du kontakta din medicinskt ledningsansvariga, MLA, som gör en beställning åt dig. Här hittar du Metodstöd för skolsköterskor och skolläkare.