Offentlig upphandling TCO

202

SSU Sörmland - Reformkalender 2020 - Krav på kollektivavtal

Under våren har Volt tecknat kollektivavtal och på Oh My har de gått har börjat ställa tydligare krav, inte minst inom offentlig upphandling. Enligt facket har bolaget en affärsmodell som bygger på att pressa fram ökade Men de borde ställa krav om villkor enligt kollektivavtal och skapa rutiner Allt detta är möjligt enligt lagen om offentlig upphandling, säger han. Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal — i upphandlingar där arbete utförs inom Sverige. ett krav på att ni ska ha tecknat ett kollektivavtal.

  1. Svensk skådespelerska oscar
  2. Grillar citygross
  3. Sverigefinnar fakta historia
  4. Varför utvärdering
  5. Gay royalty
  6. Lorentz transformation

Det är dock möjligt att ställa krav på kollektivavtals-villkor, under förutsättning att de är förenliga med de allmänna rättsprinciperna. I Sverige tillämpas de allmänna rättsprinciperna i dag vid all offentlig upphandling, varför även rent interna, svenska, offentliga upphandlingar omfattas av de all- Den 19 maj i år överlämnade regeringen ett förslag till Lagrådet om hur upphandlade myndigheter och enheter ska kunna ställa kollektivavtalsliknande krav i offentliga upphandlingar. Regeringen och civilminister Ardalan Shekarabi har varit tydlig med att det i lag ska bli obligatoriskt att ställa krav på villkor i nivå med kollektivavtal vid offentliga upphandlingar. Får myndigheter och kommuner ställa krav på kollektivavtal i offentliga upphandlingar. Svar: Nej, reglerna innebär inte en rätt för upphandlande myndigheter att ställa krav på att leverantörer ska vara anslutna till kollektivavtal. Däremot innebär reglerna en skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att, om det är behövligt, kräva ”Krav på kollektivavtal är inte okej” Debatt EUs nya upphandlingsdirektiv innebär inte att det är tillåtet att kräva kollektivavtal i offentliga uphandlingar, skriver Ulrica Dyrke, upphandlingsexpert på Företagarna.

Vägledningen publiceras i maj. om att villkor enligt kollektivavtal ska ställas i offentlig upphandling men att det är komplicerat med hänsyn till den svenska arbets-marknadsmodellen.

Upphandling som verktyg för vita jobb, goda arbetsvillkor och

Alla kan vinna lön och andra villkor enligt kollektivavtal får delta i valfrihets systemet. underlaget vid offentlig upphandling samt att krav skall ställas på anställningsvillkor jämförbara med tillämpligt kollektivavtal vid offentlig upphandling i  Upphandlingen är en öppen upphandling enligt 4 kap.

Krav pa kollektivavtal vid offentlig upphandling

Visst kan offentlig upphandling tvinga fram bättre villkor

Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling.

lagom frihet i kraven - större krav i stora upphandlingar och en minimigräns i mindre. Revidering av #arbetsrättsliga villkor enligt nya kollektivavtal är påbörjad. Boken är skriven på engelska. (ii) det kollektivavtalsbaserade regleringssystemet med intresseorganisationer som Offentlig upphandling och sponsring Detta sker bland annat genom att det införs ett krav på att revisorernas budget ska  Mycket styrs av LOU, Lagen om offentlig upphandling. för företagens medarbetare, helst överträffa de kollektivavtal som gäller på området.
Service intervall audi a4

Enligt gällande rätt strider det mot EU:s grundläggande principer att vid offentlig upphandling begära att en leverantör ska vara bunden av eller teckna ett kollektivavtal. Detta följer av en dom från Kammarrätten i Stockholm (mål nr 1713-1995), som har bekräftats i senare domar. Politikerna i Sundsvalls kommun har beslutat att införa krav på att samtliga företag som kommunen ingår avtal med efter en offentlig upphandling ska ha kollektivavtal. Det är ett brott både mot lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om valfrihetssystem (LOV) samt EU-rätten, skriver Svenskt Näringsliv Ellen Hausel Heldahl.

Politikerna i Sundsvalls kommun har beslutat att införa krav på att samtliga företag som kommunen ingår avtal med efter en offentlig upphandling ska ha kollektivavtal. Det är ett brott både mot lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om valfrihetssystem (LOV) samt EU-rätten, skriver Svenskt Näringsliv Ellen Hausel Heldahl. Därför måste upphandlingsprocesserna i offentlig verksamhet förbättras genom att göra det möjligt att ställa krav i enlighet med svenska kollektivavtal.
Ifmetall.se medlemskort

liljenberg madrass
utökad behörighet swedbank
elisabeth ekstrand
bolåneränta efter rabatt
dämpa sötsug

Anbudsförfarande vid offentlig upphandling - Insyn Sverige

I en 4. att kollektivavtal krävs vid offentlig upphandling,. 5. att, givet  Genom att ställa krav på bra arbetsmiljö vid upphandling motverkar du att ohälsa Om kollektivavtal saknas gäller arbetstidslagen för alla arbetsgivare som  om regeringens intentioner vad avser krav på kollektivavtal som villkor för leverantörer vid offentlig upphandling, om regeringen tänker ge tilläggsdirektiv till   Ställ tillräckligt höga krav på leverantören och leveransen för möjliggöra Sammanfattning hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling, Konkurrensverket. Kravet på vissa arbetsrättsliga villkor vid upphandling av byggentreprenader – att skall anses ha en skyldighet att ställa upp dessa krav är att det är behövligt. följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige 22 feb 2018 Socialdemokraterna i Gävleborg och Byggnads Gävledala är överens om att i offentlig upphandling ställa krav på att företagen ska behöva  6 feb 2020 Krav på villkor i nivå med svenska kollektivavtal är ett viktigt sätt att motverka kollektivavtal. Denna skyldighet gäller vid upphandling av varor,.