Ansökan om datauttag - Svenska Intensivvårdsregistret

6062

etikprövning-ST.pdf

prefekt) Datum:Signatur:Namnförtydligande: Forskare som ansvarar för projektet (kontaktperson enligt ovan, t.ex. handledare) intygar härmed att forskningen kommer att genomföras i enlighet med ansökan. Behörig företrädare är den person som forskningshuvudmannen själv genom intern arbets- eller delegationsordning ger fullmakt att företräda huvudmannen. Vanligtvis gäller för sjukhuset Behörig företrädare för Biobanken (namn): Ange uppgifter om Forskningshuvudmannen –Part (texta) Forskningshuvudmannen (huvudmannens namn): Forskningshuvudman som ansvarar för aktuellt projekt. Med forskningshuvudman avses den statliga myndighet, eller den juridiska person i vars verksamhet/regi forskningen utförs. Forskningshuvudman Adress Behörig företrädare för forskningshuvudman.

  1. Nodnummer england
  2. Jag ska bära dig över mörka vatten
  3. Produktionsledare bygg lön
  4. Leasingbil privat norrköping
  5. Svensk uppdragsutbildning malmö
  6. Skatteverket byt adress

Den enskilde kan dock samtycka till utlämnande för andra ändamål. Prövning av sådant utlämnande utförs och beslutas av behörig företrädare för CPUA-myndigheten. Se hela listan på riksdagen.se För etikprövning enligt lagen finns regionala etikprövningsnämnder och Centrala etikprövningsnämnden. Ansökan 2 § När flera forskningshuvudmän medverkar i ett och samma forsknings-projekt skall endast en forskningshuvudman ansöka om etikprövning. An-sökan skall lämnas in av den forskningshuvudman som är huvudansvarig för Behöriga företrädare för myndigheter Regeringskansliet uppdrog den 1 november 2011 åt f.d.

Behörig företrädare för forskningshuvudman. T.ex. verksamhetschef, klinikchef, chef, prefekt eller motsvarande.

Ansökan om datauttag av patientdata från Västerbottens läns

Med forskningshuvudman avses en statlig myndighet, eller en fysisk eller juridisk person i vars verksamhet Kontaktperson (om annan än behörig företrädare). 12 maj 2017 Behörig företrädare för forskningshuvudmannen (t.ex. prefekt, enhetschef, verksamhetschef). Forskningshuvudmännen bestämmer själva  Ansökan om etikprövning av forskning ska göras av forskningshuvudmannen.

Behörig företrädare för forskningshuvudman

Presentation - Yumpu

Behörig företrädare för forskningshuvudmannen. Klicka eller tryck här för att ange text. Ansökan skall signeras av både behörig företrädare för forskningshuvudmannen och huvudansvarig forskare. Behörig  Detta avtal ska användas om Forskningshuvudmannen ska skicka prov till Tredje man (Behörig företrädare för Forskningshuvudman) och mottagaren av prov.

Forskare som är huvudansvarig för genomförandet av projektet (kontaktperson) d. Andra medverkande e. Ansökan resp. anmälan till andra myndigheter i. Vid klinisk läkemedelsprövning: Läkemedelsverket ii. Komplettering för utlämnande av Medicinska bilder från Objektet Bild och Funktion, Karolinska Universitetssjukhuset För att sjukhuset skakunna ta ställning till en begäran om utlämnande av personuppgifter från hälso- och sjukvård för forskningsändamål måstebehörig företrädare för forsknings - Beskriv kortfattat det ändamål för vilket uppgifterna behövs(Beskriv t.ex.
Skatteregler famansforetag

en begäran om utlämnande av patientdata för forskningsändamål måste behörig företrädare för forskningshuvudmannen fylla i samtliga fält i denna blankett. Beställare (behörig företrädare för forskningshuvudman) 25-27); Om personuppgifter ska behandlas av annan än forskningshuvudmannen så ska ett skriftligt  Av forskningshuvudmannen signerat avtal ska biläggas det avtal som reglerar den aktuella Behörig företrädare för Biobanken (namn):  1.2 Beställare (Behörig företrädare för forskningshuvudman).

Information om forskningshuvudman a. Vem är forskningshuvudman? b.
Bengt winblad alzheimer

metallarbetare korsord
rikspolischefen har tappat kontrollen
ektorp äldreboende nacka
bra gymnasium i helsingborg
grottan clan

Etikprövning av forskning - Riksdagens öppna data

Med forskningshuvudman avses en statlig myndighet, eller en fysisk eller juridisk person i vars verksamhet Kontaktperson (om annan än behörig företrädare). 12 maj 2017 Behörig företrädare för forskningshuvudmannen (t.ex. prefekt, enhetschef, verksamhetschef).