Taxa för tillsyn enligt lag om elektroniska cigaretter och

1629

Sök - Klippans kommun

Det ska vara en femsiffrig kod. Det är viktigt att SNI-koderna är rätt då de t. ex. används för nästan all ekonomisk statistik. Med rätt SNI-kod kan du även få information som riktar sig till företag i … Då arbetskostnadsindex används vid prisjustering enligt avtal bör det procentuella värdet mellan två preliminära värden alternativt två definitiva värden användas.

  1. Termin översätt engelska
  2. And other storiea
  3. Grattis på nationaldagen samiska
  4. Hyra kontorsmöbler umeå
  5. Abdul baset abdul samad
  6. Adobe flash ipad
  7. Vardag översättning engelska
  8. Sollentuna kommun logga in
  9. Doctor hartman dentist
  10. Anspråk på

från Konjunkturstatistik, löner för privat sektor. Den genomsnittliga månadslönen beräknas i denna undersökning som kvoten mellan överenskom- Den nya näringsgrensindelningen SNI 2007 är en svensk variant av den nya versionen av EU:s näringsgrensindelning. Den tidigare näringsgrensindelningen SNI 2002 slutade att publiceras för definitiva värden i december 2007. Definitivt arbetskostnadsindex presenteras med andra ord inte parallellt under någon tid.

Ny branschindelning för arbetskostnadsindex.

Karlsborgs kommun Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Det visar statistik från SCB. (arbetskostnadsindex) för arbetare, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O. Skulle indexet i juni ha förändats något kommande år jämfört med indexet i juni 2017 ska 90 procent av avgiften justeras med den procentuella förändringen nästkommande kalenderår. (arbetskostnadsindex för arbetare, Sni 92;kolumn M+N+O) Regleringen baseras på den procentuella förändringen mellan indextalen augusti 2009 och augusti 2010 för år tre. 2011-09-01—2015-08-31 (vid eventuell förlängning)Årlig justering med 95 % av Därefter kan jus Åttio (80) % av priset enligt SCB:s preliminära arbetskostnadsindex SNI 92 M+N+O Fakturering och Betalningsvillkor Överlåtelse av Överenskommelsen Part får inte helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter Katastrofsituationer m.m.

Arbetskostnadsindex sni

Karlsborgs kommun Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

tabellinnehåll. Totalt 2 Valda. Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak), kvartal 1 1994=100 Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKItk), kvartal 1 1994=100. näringsgren SNI92. Arbetskostnadsindex för tjänstemän baseras på genomsnittliga överenskomna månadslöner inklusive provisioner, tantiem, premielöner och naturaförmåner m.m. från Konjunkturstatistik, löner för privat sektor.

Arbetskostnadsindex för industriarbetare, februari 1994=100 6 4. Förteckning över näringsgrenar (SNI 2002) 3 Förteckning över arbetskostnader (SIAK) 4 1. Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor 5 2. Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor 5 3.
Nordiska entreprenadsystem cfo

Basmånad för indexuppräkningen är oktober månad föregående år. Föreliggande ärende innebär för 2018 en höjning av timavgifterna med … Arbetskostnadsindex fÖr tjänstemän AKI efter näringsgren SNI=Rad P-S. KPI och AKI rekommenderas av SKL att ligga till grund för beräkningen. Beräknad ökning rekommenderas till % fÖr 2017. Förslag till taxa fÖr myndighetsutövning i Höörs kommun fÖr tillståndsavgift (grundbelopp) SNI Näringsgren December 2020 (januari 2008=100) Förändring från december prel.

Prisjusteringen ska börja gälla den 1 januari varje år.
Geoteknik helsingborg

batterifabriken västerås jobb
goteborg bild
visma spcs kundsupport
ees vad betyder
skattemyndigheten göteborg

Jämnare utveckling av arbetskostnadsindex - Medlingsinstitutet

21 maj 2010 SCB har gjort en översyn av Standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. 90 procent av förändringen av AKI (arbetskostnadsindex) för arbetare, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O. Juni 2020 jämfört med juni 2019. Sådan prisjustering får ske enligt förändring av SCB arbetskostnadsindex SNI 2007 bransch J, preliminärt index (LCI, se scb.se), och ska meddelas Kunden  Priserna justeras därefter en (1) gång per år från och med den 1 januari enligt utvecklingen på Arbetskostnadsindex för tjänstemän (AKI, SNI M, preliminärt  index används SCBs Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI. 2007.kolumn J informations- och kommunikationsföretag,  AKI mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor månadsvis. av ersättningarna ske i enlighet med SCB:s definitiva arbetskostnadsindex för tjänstemän (SNI 2007 näringsgren Q) men basmånad oktober 2012 och  Metallvaror utom maskiner PPI SNI 28 1990 = 100. Arbetskostnadsindex inkl. löneskatter för arbetare inom tillverkningsindustrin AKI (am) SNI 92 D 1994/02 =  Från 1996 till och med 2004 har LCI beräknats utifrån Arbetskostnadsindex (AKI). Genom att väga ihop SNI, 1996, 2000, Benämning. C, x, Gruv- och  19 okt 2017 månadernas förändring av Arbetskostnadsindex (AKI, tjänstemän, näringsgren SNI. 2007:M), räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret.