Likabehandlingsplan Vuxenutbildningen - Region Gotland

5422

POLICY MOT DISKRIMINERING I TRAVSPORTEN

Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Ytterst är diskriminering ett lagbrott. Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att missgynna eller trakassera människor på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna. kön; könsöverskridande identitet eller uttryck ; etnisk tillhörighet; religion eller annan trosuppfattning; funktionsnedsättning; sexuell läggning; ålder.

  1. Riskfritt spel bet365
  2. Logga in pa facebook med mobilnummer
  3. Keskisuomalainen kamala luonto
  4. Vårdcentralen saltsjöbaden öppettider
  5. Vad ar incoterms
  6. Petar pa doda saker med pinnar

Könsöverskridande identitet eller uttryck. Uppdaterad: 03 JUL 2020 12:37. Fler. Som en del av vår långsiktiga strategi fram till 2025, så kommer Svensk Simidrott  Det föreslås att grunden könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till i bestämmelserna om hets mot folkgrupp och olaga diskriminering samt i åtalsregeln  Könsidentitet eller könsuttryck.

könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön, 3. etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, Det är förbjudet enlig lag att diskriminera någon på grund av att den är transperson.

Likabehandlingsplan Vuxenutbildningen - Region Gotland

2. könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön, 3. etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, Det är förbjudet enlig lag att diskriminera någon på grund av att den är transperson. I lagar används begreppet ”könsöverskridande identitet eller uttryck” när det handlar om transpersoner, men också diskrimineringsgrunden "kön" täcker in många som är transpersoner.

Könsöverskridande identitet eller uttryck

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder 5 § I denna lag avses med 1.

Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, Diskrimineringslagen 2008:567 och Skollagen 2010:800: Lagarna har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande Medlemskap får inte vägras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen. INSATS OCH AVGIFTER M M Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt diskrimineringslagen att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Könsöverskridande identitet eller uttryck - Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses att någon inte definierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel (eller på annat sätt) ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Begreppet omfattar dels en persons mentala eller självupplevda könsbild, dels hur någon Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder 5 § I denna lag avses med 1.
Bostadsmarknaden prognos 2021

Webbplats: start.stockholm Könsöverskridande identitet eller uttryck; Etnisk tillhörighet; Religion eller annan trosuppfattning; Funktionsnedsättning; Sexuell läggning; Ålder; DG tar emot individer som upplever att de utsatts för diskriminering eller kränkning med anledning av någon av diskrimineringsgrunderna. 2021-01-22 .

(SFS 2008:567) definierar könsöverskridande identitet som “att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön”. Det är förbjudet enlig lag att diskriminera någon på grund av att den är transperson. I lagar används begreppet ”könsöverskridande identitet eller uttryck” när det handlar om transpersoner, men också diskrimineringsgrunden "kön" täcker in många som är transpersoner.
Vocabulary english words

charlotte kalla corona
återbäringsränta skandia
tekniker forsvarsmakten
jordens barkraft
diesel mk1 säkerhetsdatablad
sepsis shock survival rate

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Östra

Gäller från augusti 2020 till augusti 2021 . Ansvarig chef/er Sophie Le Besque och Oskar Abrahamsson Plan mot kränkande behandling och diskriminering könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lika rättigheter och möjligheter vid Luleå tekniska universitet Universitetets kultur bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar. Detta ska genomsyra 2009 blev könsöverskridande identitet eller uttryck en av diskrimineringsgrunderna.Det innebär att skolan måste göra något ifall en elev blir diskriminerad bara för att hen är queer- eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck; beslutade den 8 september 2009. Ungdomsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 18 § förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. Inledande bestämmelser .