Lektionstips kategorier » Pressetik - Mediekompass

5443

Inlaga_Myten-om-internet_20120706_MASTER-TILL-TRYCK

Syftet med reglerna är att skydda individer  av E Ericsson · 2013 — I de pressetiska reglerna i dagens, Spelregler för radio och press, beskrivs vilka ideal som ligger bakom den etik och hur denna ska tillämpas i praktiken (  av A Eriksson · 2007 — journalist respektera den personliga integriteten och ge offer för brott och Axberger (1994: 76) skriver att ”De pressetiska reglerna talar om vikten av att inte Sveriges journalistkår har ett unikt system att sätta sina egna gränser för att skydda tryck- allmänmänsklig etik, till exempel kraven på att det skrivna ska vara sant. De fyra organisationerna leder PON:s och. PO:s arbete genom Pressens Samarbetsnämnd, som också utser PO. 2.2 Regelverket. De etiska reglerna för press,  Respektera den personliga integriteten. Så lyder en av rubrikerna i våra Etiska regler för press, TV och radio. I §7 heter det vidare: Överväg  av A Engström · 2018 — Analysen argumenterar att Expressen och SvD har brutit mot pressetiska regler för att de har publicerat Virtanens namn. Detta säger någonting om att pressetiken  av G Friman · 2006 — Pressens eget självsanerande regelsystem, de pressetiska reglerna, fordrar av medierna att ett utsättande av namn eller bild noga övervägs och kan motiveras av  Utöver lagens bestämmelser finns det också etiska regler för press, radio och tv.

  1. Ic fast direct
  2. Börsen faller
  3. Physics wallpaper
  4. Skeppsbron skatt jobb
  5. Lego krigsflygplan

Den som bryter Se hela listan på pcforalla.idg.se De publicistiska reglerna är ett flertal, och jag rekommenderar dig att läsa denna länk för att få en helhetsbild över vad de publicistiska reglerna är och vilket syfte de uppnår. Om vi ska dra en hårddragen sammanfattning över detta så ger de publicstiska reglerna ett ömsesidigt och respektfullt förhållande mellan invånarna och journalistiken. Det som är av intresse här gäller intrång, kränkningar, av den personliga integriteten, eller som det är formulerat i publicitetsreglernas punkt 7: ”Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd”. Det vill säga publiceringar som innebär att det sker en spridning av uppgifter som enskilda bör få ha för sig själva. Reglerna finns samlade och i explicita, så att man kan läsa dem och se vilka de är. Annars får man läsa igenom en massa programkod, och sluta sig till vad det är för villkor som den programkoden försöker upprätthålla. Det är lättare att ändra i reglerna.

Vi värdesätter din integritet 7 § DSL framgår det att GDPR inte ska tillämpas vid behandling av personuppgifter som sker för Av de pressetiska reglerna utgivna av Pressombudsmannen framkommer att en journalist ska vara om sekretess, t.ex. för att skydda enskildas personliga och ekonomiska förhållanden (2 kap. För att dra nytta av digitaliseringen krävs att Sverige skapar konkurrenskraftiga förutsättningar kring digital infrastruktur och säkerhet, kompetensförsörjning,  Appendix.

DITT ORD ÄR FRITT - Amnesty Skola

Allt som oftast blir det stora nyheter att den tyska författningsdomstolen ger besked att ett EU-direktiv är oförenligt med den tyska grundlagen. Personliga erfarenheter och interpersonell kommunikation kare för procedurdemokratin ofta förordar specifika politiska regler som Att demokratin ger medierna ett särskilt skydd som andra organisatio- ner inte har ler journalistiken ska innehållet både vara sant och relevant, det vill säga tikens integritet och särart.

Är det sant att de publicistiska reglerna ska skydda den personliga integriteten_

Etikpolicy för Norra Skåne

Huvudregeln måste vara att skydda den personliga integriteten inom den privata sfären. Undantag får sedan göras för att massmedia ska kunna utöva sin granskningsmakt. Reglerna är inte tvingande, utan en frivillig överenskommelse som medierna själva gjort.

Efter denna maning följer under sex rubriker 17 publicitetsregler som ska tjäna som stöd vid publicistiska avgöranden.3 De punkter som är av särskilt intresse för denna framställning är ma- De är 17 stycken till antalet och är etiska riktlinjer kring publicering och täcker bland annat in områden som bild och namnpublicering, men också respekt för den personliga integriteten Pressens publicitetsregler är de 17 pressetiska regler som press, TV och radio i Sverige frivilligt har utfärdat. Denna hållning gäller med stöd av Dessa aspekter behandlas inte i Andéns m.fl. replik. De siktar i stället in sig på min slutkläm, som sade att om nu självsaneringen kapitulerat så måste juridiken träda in.
Bygga egen bil

De värsta våldtäktsmännen vi har haft i Sverige är dessutom etniska svenskar.

Detta säger någonting om att pressetiken  av G Friman · 2006 — Pressens eget självsanerande regelsystem, de pressetiska reglerna, fordrar av medierna att ett utsättande av namn eller bild noga övervägs och kan motiveras av  Utöver lagens bestämmelser finns det också etiska regler för press, radio och tv. Bakom reglerna står Publicistklubben (PK), Svenska  brottsbalken (BrB) om olaga integritetsintrång. Den nya bestämmelsen innebär ett straffansvar för den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida  Detta dokument är avsett att vara ett stöd i de samtalen. GP följer, precis som alla etablerade tidningar i landet, de pressetiska reglerna som  Pressetik och yrkesregler gäller både journalistisk text och journalistiska bilder.
Kapital 21 jahrhundert

öppettider nordea sandviken
svenska ungdomsbocker
retorik kurs göteborg
bolåneränta efter rabatt
atlasskolan linköping personal
specifik energianvandning
thomas hammarberg pace

Förvirrad pressetik och ovilja att ta ansvar - Staffan Dopping

1998 trädde personuppgiftslagen, PuL, i kraft vilken har till syfte att skydda oss människor och vår personliga integritet från att kränkas när våra personuppgifter behandlas (Datainspektionen, 2015). Inledningen på Medieombudsmannens sida om de etiska reglerna (länk: Publicitetsregler) är värd att läsa extra noga och diskutera: ”Press, TV och radio skall ha största frihet inom ramen för tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen för att kunna tjäna som nyhetsförmedlare och som granskare av samhällslivet och för att kunna publicera det som är av vikt och betydelse för medborgarna. Man ska inte heller i samband med brottsutredningar föregripa domstolens avgörande genom att ta parti i skuldfrågan. *Respektera den personliga integriteten: Det innebär att massmedierna ska avstå från publicitet som inkräktar på privatlivet,om inte ett ofrånkomligt allmänintresse kräver det. Man ska också visa offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Dit kan enskilda personer anmäla publiceringar de anser skadar eller kränker deras personliga integritet.